אודות הספר

זה לא עוד ספר על הסכסוך הישראלי -פלסטיני. ספר זה מציג את הסכסוך בפריזמה חזותית שבמרכזה הקריקטורה הפלסטינית. ומה מיוחד בו? הקריקטורות שהתפרסמו בעיתונות הפלסטינית מהוות חלק ממערך התעמולה החזותי של הפלסטינים. הקריקטורות מתפקדות גם כמסמך היסטורי והן משקפות הלך רוח בתקופה רבת תהפוכות במאבקה של התנועה הלאומית הפלסטינית. המחשבה המדינית, סביב עמדות היסוד של אש"ף על כל פלגיו, התפתחה בכיוונים שונים לאחר מלחמת יום הכיפורים ב-1973 ועד חתימתם של הסכמי אוסלו ב-1993. תקופה זו נבחנה באמצעותן של קריקטורות שהתפרסמו בתשעה עיתונים הפלסטינים, שיצאו בשטחים ובפזורה ומייצגים גישות שונות באש"ף, מפת"ח הפרגמטי ועד הפלגים הרדיקלים של "חזית הסירוב". מעקב רציף אחרי הקריקטורות מאפשר לקורא לזהות את הדמויות המרכזיות, הסמלים והדימויים הפוליטיים שהרכיבו את מטען הידע הפוליטי והחברתי של התנועה הלאומית הפלסטינית ויחסה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. דרך המוטיבים המופיעים בקריקטורות והמסרים אפשר ללמוד על עיצוב דעת הקהל ויצירת תודעה קולקטיבית, ועל האופן שבו כותבים הפלסטינים את ההיסטוריה הפלסטינית. 

בספר תמצאו ניתוח של 112 קריקטורות מתשעה עיתונים פלסטינים שהיו פעילים בשנים 1993-1973. הקריקטורות נאספו מן העיתונים על פי אירועים מרכזיים בהיסטוריה הפלסטינית. האירועים שנסקרו הם: מלחמת יום הכיפורים ב-1973 ותוצאותיה; תגובות אש"ף להסכמי קמפ-דיויד ולהסכם השלום עם מצרים בשנים 1979-1977; מלחמת לבנון הראשונה ב-1982; האינתיפאדה הראשונה ב-1987 ותוצאותיה; ועידת מדריד ב-1991; הסכם אוסלו ב-1993.

אודות המחברת

אני בעלת תואר דוקטור (PhD) בלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת בר-אילן. במסגרת לימודי חקרתי את המניעים, המהלכים והאסטרטגיות של ההנהגה הפלסטינית תוך התמקדות בסכסוך הישראלי-פלסטיני. זהו ספרי הראשון בנושא והוא מבוסס על עבודת הדוקטורט שלי בנושא "הקריקטורה הפלסטינית כיוצרת תודעה קולקטיבית", שמציגה את הסכסוך הישראלי – פלסטיני בעין הקריקטורה.

קריקטורה שווה אלף תמונות. הקריקטורה היא אמצעי תקשורתי יוצר תודעה, וככל כלי תקשורתי יש לה אפקט פוליטי וחברתי ובכוחה לבנות או להרוס עמדות ודעות. הספר מציג את ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי- פלסטיני באמצעות קריקטורות פלסטיניות במהלך 20 שנה (1973 – 1993). 

את הקריקטורות מצאתי בעיתונים הפלסטינים כשחיפשתי מידע על אירועים מרכזיים בהיסטוריה הפלסטינית. גיליתי שכמו כולם, גם הפלסטינים יודעים להציג בהומור אירועים ודמויות, ואפילו לגחך על עצמם, על מדינות ערב וכמובן עלינו הישראלים. 

קריקטורה קוראים כמו טקסט. הניתוח והדיון מאפשרים לבחון ולאפיין את המסרים המרכזיים המועברים לציבור הפלסטיני והערבי בנוגע לבעיה הפלסטינית ופתרונה, ובנוגע לסכסוך עם ישראל, בשנים 1973–1993. כדי ללמוד ולחקור את הקריקטורות בעיתונות הפלסטינית, ולחשוף את הלך הרוח ואת התודעה הקולקטיבית שהן יוצרת ביחס לישראל ירדתי לארכיונים. דמינו בראשכם, ארגזים מעלי אבק, עם דפים צהובים, חלקם מתפוררים ואותי מדפדפת ומחפשת את הקריקטורה היומית. 

אני מזמינה אתכם להכיר את הסכסוך מנקודת מבט מאויירת, עוקצנית, צינית ומתובלת בהומור. התלוו אלי לרגעים בהם הקריקטורה חוצה את גבולות העיתון ומספרת את הסיפור המלא בתקופה שבין מלחמת יום הכיפורים ועד הסכמי אוסלו.

הסכסוך שאינו נגמר

כריכה קשה

120 ₪

הסכסוך שאינו נגמר

ספר דיגיטלי

60 ₪

הסכסוך שאינו נגמר © 2024